Dokumenty

  • STATUT Szkoły Podstawowej im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu – uchwalony 20.11.2017

Statut do pobrania TUTAJ

  • Regulamin usprawiedliwiania nieobecności ucznia w Zespole Szkół w Turzym Polu

Regulamin do pobrania TUTAJ

 

  • STATUT Zespołu Szkół  w Turzym Polu – uchylony

Statut szkoły do pobrania TUTAJ

 

  • Plan Pracy Zespołu Szkół w Turzym Polu w latach 2013/14 – 2018/13

Plan Pracy do pobrania TUTAJ

  • Koncepcja Pracy Zespołu Szkół w Turzym Polu na lata szkolne 2013/14 – 2018/19

Koncepcja Pracy do pobrania TUTAJ

  • Program Wychowawczy Zespołu Szkół w Turzym Polu na lata szkolne 2012/13 – 2016/17

Program wychowawczy do pobrania TUTAJ

Harmonogram działań wychowawczych 2016/17 TUTAJ

  • Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół w Turzym Polu 2012/17

Program profilaktyki do pobrania TUTAJ

Harmonogram działań profilaktycznych 2016/17 TUTAJ

  • Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017

Zestaw podręczników do pobrania TUTAJ

  • Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2016/17

Zestaw programów do pobrania TUTAJ

 

STATUT

Zespołu Szkół

w Turzym Polu