2 listopada 2018 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zgodnie z treścią  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) przypominamy, że  2 listopada 2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

W w/w dniu, w godzinach pracy szkoły uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach opiekuńczych i świetlicowych.

W celu organizacji pracy szkoły w tym dniu, prosimy rodziców o zgłoszenie do poniedziałku (29.10.2018 r.) wychowawcom klas informacji o potrzebie zorganizowania w/w zajęć.