95 rocznica utworzenia NIK

Dyrektor Zespołu Szkół w Turzym Polu – Pani Bożena Anyszewska –  wraz z trojgiem uczniów (Pauliną Rybą, Wiktorią Koroną i Karolem Wojtoniem) oraz najbliższą rodziną prof. Waleriana Pańki 7 lutego 2014 roku uczestniczyła w uroczystościach związanych z obchodami  95.  rocznicy utworzenia Najwyższej Izby Kontroli. Z wielką satysfakcją skorzystali z zaproszenia Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego – Prezesa NIK i  już  dzień wcześniej wyruszyli do Warszawy.

Kluczowym momentem uroczystości było odsłonięcie tablicy poświęconej Walerianowi Pańce, pierwszemu Prezesowi Izby III Rzeczpospolitej, wykonanej przez profesora Mariana Koniecznego. Widnieje na niej ważne przesłanie pozostawione przez tragicznie zmarłego profesora: „Mam nadzieję, że kiedyś będzie inaczej, a i moja cegiełka dołożona do porządkowania Polski będzie się liczyć” umieszczone obok wyrzeźbionego portretu. Pamiątkową tablicę odsłoniły, wraz z Prezesem NIK, Krzysztofem Kwiatkowskim, wdowa po Walerianie Pańce -  Urszula Pańko i siostra byłego Prezesa – Wiktoria Orlik.

Imię Waleriana Pańki nosi też sala, w której miał swój gabinet – sala kominkowa.

W uroczystości wzięli udział między innymi przyjaciele, rodzina i współpracownicy byłego Prezesa oraz delegacja Zespołu Szkół w Turzym Polu.

23 maja 1991 roku Sejm powołał Prof. Waleriana Pańkę na stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Niedługo dane było pełnić Mu tę funkcję – zginął niespełna pięć miesięcy później – 7 października. W okolicznościowym wystąpieniu Pan Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że „Prof. Walerian Pańko należał do tych osób, które tworzyły fundamenty wolnej i demokratycznej Polski”. Podczas uroczystości głos zabrała również  pani Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich, określając naszego rodaka mianem „budowniczego  państwa”. Ponadto Jerzy Stępień – były prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz prof. Janusz Trzciński – były prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego podkreślili Jego zasługi dla odrodzenia w Polsce samorządu terytorialnego. Wdowa po zmarłym profesorze – Urszula  Pańko – dodała:  „Nie chciał być prezesem NIK, ale apelowali do niego jego przyjaciele (…). Mówili, że zrobił to dla ojczyzny. I dla ojczyzny zginął.”

W swojej wypowiedzi Pani Bożena Anyszewska – dyrektor naszej szkoły –  podkreśliła, jak wielkim wyzwaniem, ale również zaszczytem był i jest nadal wybór Profesora na patrona Zespołu Szkół w Turzym Polu. „Był to bowiem Wielki Polak, człowiek dobry, szlachetny  i uczciwy, honorowy i bezkompromisowy, który dążył do sprawiedliwości kochał swoją rodzinę i ojczyznę.” Pani Dyrektor podziękowała także za wieloletnią współpracę z Najwyższą Izbą Kontroli. Swoją wypowiedź zakończyła słowami płynącymi prosto z serca: „Cieszę się bardzo, że dzisiaj mogę osobiście podziękować za wszelkie dobro, które otrzymaliśmy od Państwa.” Pani Dyrektor w imieniu Burmistrza Brzozowa – Józefa Rzepki – przekazała na ręce Presa NIK pamiątkową statuetkę.

Dzięki wspomnieniom siostrzenicy profesora – Pani Bożeny – mieliśmy okazję poznać wiele Jego zdolności i pasji. Możemy być dumni, że nasza szkoła rozwija te zainteresowania. Uczniowie odnoszą sukcesy w teatrze oraz sporcie, którym w wolnych chwilach oddawał się nasz Patron. Co roku  odbywają się u nas Prezentacje Taneczne im. Profesora Waleriana Pańki – a przecież taniec był Jego  pasją.

Zarówno Dyrektor, jak i uczniowie, którzy uczestniczyli w uroczystościach, mile wspominają czas spędzony wśród tak wielu ważnych osobistości. Z wielkim przejęciem opowiadają o wystawnym śniadaniu, pysznych bułeczkach i naleśnikach oraz bezcennych upominkach otrzymanych z rąk Pana Kwiatkowskiego – Prezesa NIK oraz Józefa Górnego – Dyrektora Generalnego NIK. Wielkim zaszczytem było osobiste spotkanie z Prezesem Izby, który bardzo życzliwie przywitał delegację naszej szkoły.

Wspomnienia Pani Dyrektor oraz uczniów stały się podstawą do przeprowadzenia w naszej szkole „lekcji wychowawczej”, która odbyła się 14 lutego. Wszystkie dzieci, nauczyciele i pracownicy szkoły zebrali się na korytarzu, gdzie obejrzeli krótki film przedstawiający refleksje na temat Profesora Waleriana Pańki. Posłuchaliśmy także opowieści koleżanek i kolegi oraz Pani Bożeny Anyszewskiej. Jako podsumowanie warto przytoczyć wypowiedź naszej Pani Dyrektor, którą można było usłyszeć podczas piątkowych uroczystości w Warszawie: „Profesor pokazał nam, jak myśleć o ojczyźnie, jak być prawdziwym patriotą, czyli jak kochać nasz kraj – od domu rodzinnego, przez wspólnotę mieszkańców wsi, aż do poczucia przynależności do narodu i odpowiedzialności za państwo. Swoim życiem Profesor uczy nas, że patriotyzm dnia codziennego to solidne wypełnianie obowiązków obywatelskich, ochrona środowiska, troska o dobre imię rodaków. Pokazał nam też, jak ważnymi cechami jest zdyscyplinowanie, wytrwałość i upór przy zdobywaniu wiedzy i wysokich stanowisk”. Wzruszeni tą refleksją bądźmy dumni, że Walerian Pańko jest patronem naszej szkoły i naśladujmy go na co dzień.

10 lutego Dyrektor naszej szkoły – Pani Bożena Anyszewska –  uczestniczyła również w drugim dniu uroczystości związanych z rocznicą powstania NIK. Na początek złożono kwiaty pod pomnikami Marszałka Józefa Piłsudskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz na grobie Józefa Higersbergera, pierwszego Prezesa NIK. Następnie odbyła się uroczysta msza św. w kościele św. Aleksandra, celebrowana przez Metropolitę Warszawskiego Księdza Kardynała Kazimierza Nycza. O godzinie 12.00 w Sali Kolumnowej Sejmu rozpoczęło się seminaryjne posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Podczas spotkania głos zabrali szefowie i przedstawiciele wszystkich konstytucyjnych organów państwa, m.in.: Prezes NIK,  Szef Kancelarii Prezydenta – Jacek Michałowski, Marszałek Sejmu – Ewa Kopacz. Wystąpili także byli Prezesi NIK – Janusz Wojciechowski, Mirosław Sekuła, Jacek Jezierski. Wykład pt. „Ewolucja NIK w ostatnich dwudziestu latach i rekomendacje na przyszłość, czyli zmiany, które powinien rozważać ustawodawca” wygłosił Profesor Jacek Jagielski. Uroczystości zakończył Prezes NIK – Krzysztof Kwiatkowski.