Dentobus jako nowy element systemu medycyny szkolnej

Szkoła zgłosiła udziału w przeprowadzeniu badań bilansowych, ocenie stan uzębienia oraz leczenia stwierdzonych schorzeń u uczniów.

Proszę, by rodzice zapoznali się z informacjami zamieszczonymi na stronie Podkarpackiego Kuratorium Oświaty http://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/dentobus-jako-nowy-element-systemu-medycyny-szkolnej/

oraz Urzędu Wojewódzkiego https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/dentobus-jako-nowy-element-systemu-medycyny-szkolnej/

 

Podczas spotkania z rodzicami wychowawcy zbiorą od rodziców oświadczenia o przystąpieniu do badania.