Opłata za dożywianie!

Opłata za dożywianie za maj wynosi 40 zł (20 dni x 2 zł), płatne do 13 maja u pedagoga szkolnego.