Podziękowanie

W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękujemy p. Romanowi Władyce (członkowi zespołu Boskie Torsy) za przekazanie swojego honorarium za „sobotnie granie” na rzecz naszych uczniów.
DZIĘKUJEMY!!!