Tropem Jasia i Małgosi

Na 42. Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych pn. „Tropem Jasia i Małgosi” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy werdyktem jury, w skład którego wchodzili Anna Demczuk i Robert Chodur – aktorzy teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, nasz teatr za spektakl „Wawiłki” otrzymał I miejsce!Gorące podziękowania składamy Pani Dyrektor Szkoły Zuzannie Koniecznej, Panu Burmistrzowi Brzozowa Szymonowi Stapińskiemu oraz Pani Radnej Aleksandrze Haudek, bez których wielkiego zaangażowania wyjazd do Birczy nie byłby możliwy.