WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dzisiaj odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Wśród kandydatów na pełnienie funkcji przewodniczącego szkoły znalazły się same dziewczyny, a mianowicie Wiktoria Rygiel z klasy czwartej, Julia Ryń z klasy szóstej oraz Martyna Wrona z klasy trzeciej gimnazjum. Po zaprezentowaniu swoich programów wyborczych przez kandydatki, uczniowie dokonali demokratycznych wyborów. W głosowaniu wzięli udział wszyscy uczniowie klas I-VII SP i II-III GM obecni w szkole. Wyniki przedstawiają się następująco: Martyna Wrona -przewodnicząca szkoły, Wiktoria Rygiel – zastępca przewodniczącej, Julia Ryń- sekretarz. Gratulujemy dziewczynom!
Ponadto uczniowie wybrali spośród nauczycieli opiekuna samorządu na rok 2017/2018. Został nim p. Lesław Błaż- nauczyciel historii. Również gratulujemy. Zarówno przedstawicielkom całej społeczności szkolnej, jak i nowemu opiekunowi życzymy owocnej współpracy z pozostałymi organami działającymi w szkole, różnorodności pomysłów i sukcesów pracy na rzecz rozwoju szkoły.
Z. Konieczna