XVI Prezentacje Taneczne im. prof. Waleriana Pańki

W piątek 7 czerwca br. w Brzozowskim Domu Kultury gościliśmy piętnaście zespołów tanecznych, które pozytywnie odpowiedziały na skierowane do nich przez naszą szkołę zaproszenie. W tym roku swoje taneczne talenty prezentowało 215 uczestników, których do występu przygotowało 20 opiekunów. Obejrzeliśmy 24 układy taneczne. Gościnnie wystąpił nasz teatr z przedstawieniem ” Wawiłki”.

Nie zabrakło znamienitych gości w osobach:

Szymon Stapiński – Burmistrz Brzozowa

Zbigniew Cyganik – Radny Rady Miejskiej

Marek Stańko – uczeń profesora Pańki, wykładowca na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Wiesław Motyka – Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie

Maria i Janusz Krzanowscy – związani z NSZZ Solidarność US (wieloletni Przyjaciele szkoły)

Marta Śmigiel Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie

Katarzyna Lutecka – kierownik WTZ w Starej Wsi

Dorota Schmit – kierownik Zespołu Świetlic Srodowiskowych

Józef Baran  – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Bogdan Dytko Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Danuta Dziedzic z gminnej biblioteki publicznej filia w Turzym Polu

Wystąpili dla nas:

1. Szkolny Teatr Lalki i Aktora Turze Pole – op. Reneta i Waldemar Kośmidrowie

2. GAG SP Turze Pole – op. Marek Grządziel

3. Przedszkole bł. Edmunda Bojanowskiego w Domaradzu – op. Justyna Skiba

4. Przedszkole Samorządowe w Haczowie – op. Anna Ladzińska

5.Przedszkole Samorządowe nr 2 w Brzozowie – op. Elżbieta Mazur

6. Przedszkole Samorządowe nr 1 w Brzozowie – op. Anna Szajnowskia-Jajko

7. Mażoretki BABY VIVID OSP Jaćmierz – op. Paulina Baran

8.  Tęczowe Nutki ZS nr 1 w Przysietnicy – op. Elżbieta Wolańska

9. SP Stara Wieś – op. Ewa Chrobak

10. Roztańczone Cebulki SP Trześniów – op. Magdalena Kruczek

11.Arkadia SP Trześniów- op. Beata Łotuszko

12. Izdebczanka – op. Małgorzata Mazur – Herbut

13. Frajda SOSW Sanok -op. Anna Wójcik

14. Warsztat Terapii Zajęciowe w Sanoku – op. Edyta Frycz, Anna Słuszkiewicz, Dorota Oklejewicz

15. Tamitu, zespół BDK – op. Agnieszka Wójcik Gdula, Aleksandra Fejdasz

Prezentacje kolejny już rok objął patronatem Prezes Najwyższej Izby Kontroli oraz Burmistrz Brzozowa.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w organizację XVI Prezentacji Tanecznych im. prof. Waleriana Pańki, w szczególności: P. Wiesławowi Motyce, P. Wacławowi Furmankowi, P. Markowi Grządzielowi, P. Ewelinie Nieznańskiej, P. Elżbiecie Wojtoń, P. Marii Pelc, P. Beacie Koniecznej.

 

Dyrektor Szkoły

Zuzanna Konieczna

Więcej zdjęć na naszym facebookowym profilu :-)  https://www.facebook.com/pg/zsturzepole/photos/?tab=album&album_id=2236097203148889